Ako autenticky a sebavedome vystupovať na verejnosti

Radi by ste suverénne vystupovali na verejnosti, len vám v tom bráni strach, tréma, pocit, že to z nejakého dôvodu nedokážete? 

Máte skúsenosti s vystupovaním pred publikom, túžite však vylepšiť svoj verbálny a neverbálny prejav?


Príďte na tréning, na ktorom zistíte:

  • ktoré programy vo vašej mysli brzdia sebaistotu pri hovorení pred ľuďmi a ako to zmeniť
  • ako ovládnuť trému a zbaviť sa strachu z hovorenia pred ľuďmi
  • ako objaviť a rozoznieť svoj prirodzený hlas
  • aké výrazové prostriedky v reči máme k dispozícii a ako ich využiť, aby mal náš prejav dynamiku a napätie
  • ako vyjadriť hlasom čo najširšiu škálu emócií
  • ako používať pohyb, gestá a rekvizity počas vystúpenia
  • ako a prečo zaradiť do svojej prezentácie rozprávanie príbehov
  • ako zdokonaliť techniku reči

Na tréningu využijeme techniky z hlasovej, pohybovej a dramaterapie, storytellingu, herecké cvičenia. Môžete ich začať okamžite používať v každodennom živote.

Pracujeme v malej skupine, max. 12 osôb, aby ste si mohli všetko dôkladne precvičiť.

Termín:        14. októbra 2018     

Čas:               9.00 - 16.00

Miesto:         Centrum Rafael, Narcisová 5, Bratislava-Ružinov

Cena:            45 eur

Prihlasujte sa do 12.októbra 2018.                                                                                        Po tomto termíne sa informujte, či sú ešte voľné miesta.

Organizačné pokyny pošlem prihláseným účastníkom.