Od detstva som rada čítala, recitovala a hrala divadlo. V škole som neúnavne niečo organizovala a vymýšľala akcie.

Vyštudovala som Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor Teória kultúry a mala to šťastie, že som svoje záľuby premenila na prácu, ktorá ma dodnes živí a baví zároveň. Nepoznám pocit, že idem do práce a nechce sa mi.

Pracovala som v Osvetovom ústave v Bratislave, organizovala súťaže a vzdelávacie podujatia pre amatérske divadlo mladých a umelecký prednes. Moja kariéra tu však skončila v momente, ako som sa v roku 1996 pridala k otvorenému fóru Zachráňme kultúru, ktoré protestovalo voči praktikám vtedajšej Mečiarovej vlády v oblasti riadenia kultúry. Minister Hudec ma za to zo zamestnania prepustil. Dodnes som mu vďačná, pretože ma to posunulo na úplne inú úroveň fungovania . Založila som si živnosť a naučila sa starať sama o seba a nespoliehať sa na "istoty" zamestnania.

Absolvovala som rôzne tréningy a kurzy zamerané na osobnostný rozvoj, komunikáciu, systemické konštelácie, pohybovú, hlasovú a arte terapiu, tvorivú dramatiku. Postupne som si z týchto techník skladala a testovala vlastný systém, ktorý dnes používam v práci s klientami.

Okrem svojich kurzov zameraných na vystupovanie na verejnosti, prácu s hlasom a sebapoznávanie prostredníctvom literárnych príbehov sa venujem aktivitám v neziskovej organizácii Osmijanko zameranej na podporu čítania u detí, pracujem s recitátormi, hercami, školím pedagógov v oblasti umeleckého prednesu.

Nesmierne ma baví vymýšľať a realizovať tvorivé aktivity založené na vnímaní príbehov, archetypov ukrytých v rozprávkach a sprevádzať mladých ľudí pri zážitku objavovania sveta a svojho miesta v ňom. Viesť ich k tomu, aby si vytvárali vlastný názor a vedeli ho sformulovať. Aby sa toho nebáli. Lebo za všetkým je strach. Strach, v ktorom nás stále drží (aj) školský systém . Že sa pomýlime, že niečo povieme nesprávne a že príde trest, zlá známka, hanba. Je dôležité uvedomiť si, že sa môžeme mýliť, poučiť sa a chybu napraviť. Iný spôsob učenia sa neexistuje.

Momentálne vidím svoje poslanie práve v tom - prostredníctvom kurzov, tréningov, workshopov upevňovať vo svojich malých aj veľkých klientoch dôveru vo vlastné schopnosti, pomáhať odhaľovať vnútorné zdroje, ktoré všetci máme, len potrebujeme vedieť, ako sa k nim dostať.